13 juli 2013: Hokbezoek

 13 juli 2013: Hokbezoek onder "eigen" leden

Op zaterdag 13 juli zijn we op hokbezoek geweest bij leden van onze eigen vereniging. We hadden dit jaar gekozen voor een "rondje 's Heerenbroek" alwaar vijf verschillende fokkers, op loopafstand van elkaar, de schuur nog eens extra netjes hadden aangeveegd om de bezoekers te ontvangen.

Hier onder ziet u een kleine foto impressie. Voor de uitgebreide foto-serie verwijzen we u naar de Foto-pagina, of de link die u hier kan aanklikken

18 leden van onze vereniging hadden zich opgegeven. Een aardig aantal, maar er kunnen er natuurlijk altijd meer bij....

De dag begon om half 11 bij Egbert Henniphof met een bak koffie en een stukje cake. Egbert vertelde wat over zijn hobby, en hoe het ontstaan was, maar al snel kwamen de konijnen (zwarte en blauwe hollanders) op tafel en legde onder andere Willem de Groot uit waar men op moet letten bij de fok van dit ras. Ook twee fraaie jonge bruine lotharingers werden behandeld, en daar ontstond een levendige discussie. De sfeer zat er gelijk goed in.

Het tweede adres was bij Willem de Groot die al 50 jaar fokt met luchs konijnen en zelf ook al 37 jaar keurmeester is van de konijnen. Wederom werd bekeken hoe de dieren gehuisvest zijn en werden enkele dieren op tafel behandeld. De luchs vertoont een heel ander type en bouw dan bijvoorbeeld de hollander, maar daarom zeker niet minder interessant.....

Vervolgens belandden we bij Alexander en Bram van Ittersum, waar broodjes en soep klaarstond. Onze vereniging telt inmiddels zes of zeven caviafokkers en zo ook op dit adres. Menigéén verbaasde zich erover dat ook bij cavia's de zilvervos bestaat en zelfs in de chocoladekleur. Ook werden de créme, de witte, de zilveragouti en grijsagouti behandeld en het verschil in type, bouw en tekening.

Ook het volgende adres was hoofdzakelijk cavia's, met ook een aantal sebright krielen. Harm Jan Gaasenbeek fokt onder andere hollander cavia's, goudagouti met prachtig type en bouw en driekleur met alle uitdagingen die dit met zich meebrengt. Han Kamphof en Harm Jan lieten een aantal verschillende dieren zien, en men keek daar ook de ogen uit over de prachtige ruime hokken.

Rond half 2 kwamen we aan bij het laatste adres van de middag, bij Willem Doornwaard. Inmiddels ruim in de 80, maar nog altijd zeer fanatiek fokker van allerlei fazenten, pauwen en andere aparte rassen. Je kan rustig stellen dat een ras voor Willem alleen maar interessant is als er een uitdaging in zit. Menigeen heeft zijn ogen hier uitgekeken van de prachtige kleuren van bijvoorbeeld de korhoenhaan, de satyr fazant, de Honduraskalkoen of de javapauwen.

Al met al kunnen we terugkijken op een zeer geslaagde dag, waar we heel veel verschillende dieren hebben gezien. Af en toe een serieuze discussie werd afgewisseld met een hoop dom ge-ouwehoer.

Wat ons betreft dus voor herhaling vatbaar. Wil je ook je dieren en de huisvesting eens laten zien aan je medefokkers? Geef het dan door aan iemand van het bestuur. Het is in ieder geval een mooie stok achter de deur om de schuur eens op te ruimen!!